ד"ר גילדה פלטי
עירית כהן

הכיתה מורכבת מילדים השונים זה מזה בעושר הלשוני וביכולת המלולית הן בשל הבדלים אינדיבידואליים (כגון יכולת חשיבה או ליקויי למידה) והן בשל הרקע התרבותי והחברתי ממנו הם באים. יש ילדים שקולטים אוצר מלים במהירות ויש ילדים איטיים יותר בקליטת אוצר מלים חדש. למקצועות שונים יש אוצר מלים הספציפי למקצוע. ידע או חוסר ידע של אוצר המלים המסוים של המקצוע מקל או מקשה על הבנת המקצוע, שמירה בזיכרון ואחזור של המידע הנלמד.

כיצד נזהה תלמיד המתקשה בלמידת אוצר מלים ספציפי לנושא?

עברית

כיצד אוכל לדעת אם ילד עשוי להיות בקבוצת סיכון של דיסלקסיה?
סימנים מזהים לילדים בגיל טרום בית ספר

כתבה: דר' לינדסי פאר
תורגם ע"י: עירית כהן

קיימים מחקרים רבים המקשרים קשיים בדיבור ובשפה בגיליים המוקדמים של הילדות לבעיות קריאה וכתיבה מאוחרות יותר.זיהוי מוקדם של ילדים העשויים להיות בקבוצת סיכון חשוב. אם ילד מגלה מספר קשיים יש צורך לפעול למענו. להלן מספר סימני זיהוי.

שימו לב לילד אשר:

עברית

 תלמידים עם ליקויי למידה שאובחנו ע"י מאבחן דידקטי ו/או פסיכולוגי ונמצאו זכאים לתנאי בחינה מיוחדים בבחינות בית ספריות ו/או בבחינות הבגרות זכאים למגוון התאמות:

הארכת זמן, הגדלת שאלון הבחינה, מילון אלקטרוני באנגלית, התעלמות משגיאות כתיב בשכלול תן הציון, הקשבה לקלטת, השמעת השאלון ע"י מקריא נייטרלי, השמעת תשובות לקלטת, הכתבת התשובות לאדם לאחר כתיבתן בחינה מותאמת או בחינה בע"פ.

עברית

ישנם סוגים שונים של ליקויי למידה. במקרים מסוימים יש קושי בזיהוי ואיתור הלקות הספציפית, ועל כן רק אבחון מלא יוכל לקבוע האם קיימים ליקויי למידה. להלן רשימת אפיונים שתסייע בזיהוי ראשוני האם התלמיד/ה נמצא/ת בקבוצת סיכון של ליקויי למידה ספציפיים.  

מאפיינים בכל הגילאים

עברית
Subscribe to www.dyslexia.co.il רסס (RSS)
2007 Dyslexia.co.il ©