איבחונים באנגלית

ד"ר גילדה פלטי, מאבחנת פסיכולוגית בעלת הרשאה לאבחון פסיכולוגי לפי הדרישות הנהוגות באירופה ובארצות הברית, עורכת אבחונים פסיכו-דידקטים לילדים ומבוגרים דו-לשוניים ולבעלי לקויות למידה.
האבחון מתבצע בעברית או באנגלית על פי דרישות המאובחן. 

האבחונים מותאמים לעולים חדשים או לתושבים חוזרים אשר רוצים להשתלב במערכת החינוך בארץ, וכן לתלמידים וסטודנטים המעוניינים ללמוד בחו"ל.
האבחונים יכולים לשמש כאישור לתמיכה כלכלית וכן להתאמות בדרכי היבחנות במבחני ה-G-MAT,  SAT
 
סוללת האיבחונים כוללת מבחנים קוגניטיביים למדידת היכולת האינטלקטואלית (מנת משכל), יכולות חשיבה מילוליות ולא-מילוליות, ערוץ שמיעתי-מילולי, ערוץ חזותי, זיכרון לטווח מיידי ומאוחר, מודעות פונולוגית, מהירות עיבוד מידע, מהירות שליפה מזכרון, קריאה וכתיבה בעברית ובאנגלית ותפיסה חשבונית.
הדו"ח המבוסס על האבחון יפרט את נקודות החוזק והחולשה, יציין אם קיימת לקות למידה כמו למשל דיסלקציה. הוא גם יפרט את הצרכים המיוחדים ויציע דרכי טיפול תואמים.
דו"ח האיבחון ינתן בעברית או באנגלית, לפי בקשת המאובחן. 
2007 Dyslexia.co.il ©