איבחונים

כאשר אתם או ילדכם מראים את הסימפטומים המוזכרים בהמשך, קיימת האפשרות להמצאותם של לקויות למידה. במקרים אלו, רצוי לערוך אבחון בכדי לזהות את היכולות והקשיים הקוגניטיביים והלימודיים ולאפשר מתן תמיכה ועזרה תואמת.  

סממנים ללקויות למידה יכולים להיות אחד או יותר מהסממנים הנ"ל:
 • קושי או איטיות בקריאה
 • קושי בכתיבה ובכתיב/איוט
 • קושי בתפיסה חשבונית וביצוע תרגילים בחשבון
 • קושי בריכוז
 • קושי בזכרון
 • קושי בקאורדינציה מוטורית 
 • קושי בארגון ועמידה בזמנים
 • סרוב ללכת לבית הספר
 • קשיים בקשרים חברתיים
 • צורך בעזרה בלימודים ובארגון
 • רגשות חרדה, דכדוך, אי שביעות רצון
האבחון כולל סוללה של מבחנים הבודקים פוטנציאל קוגניטיבי (מנת משכל, IQ), יכולת ארגון חזותי, יכולת פתירת בעיות מילוליות, זכרון עבודה וזכרון לטווח קצר/ארוך, עיבוד פונולוגי, שתף ואחזור מידע. כמו כן, יבדקו היכולות בקריאה, כתיבה ובמתמטיקה. 
תוצאות המבחנים יצוננו בהתאם לנורמות התואמות את גיל הנבדק. 
 
תהליך האבחון כולל:
 • מילוי שאלון אשר יכלול מידע על רקע והתפתחות הנבדק
 • באם הנבדק הוא תלמיד, יתבקש מידע מבית הספר
 • בזמן האבחון, הנבדק ידרש לבצע מטלות שונות אשר יאפשרו לבודק לראות את היכולות והקשיים הספציפיים של הנבדק בהתאם לקבוצת הגיל
 • האבחון כולל מטלות מילוליות ולא-מילוליות ויכולות בפתירת בעיות, מבחני זכרון, פונולוגיה ומהירות עיבוד מידע. יבדקו גם היכולות בקריאה, כתיבה וחשבון.
 • הדו"ח המבוסס על האבחון יכלול את תוצאות כל המבחנים, המלצות לדרכי למידה והתאמות בלימודים ובמבחנים.
 
2007 Dyslexia.co.il ©